Det sier seg selv at livet ombord på en seilbåt er ganske forskjellig fra livet i et hus på land. Det er mye som er likt, som at man kan lese bøker, se på serier, lage god mat og spille spill. Døgnrytmen blir derimot annerledes, da man må ha et blikk på vindretning, værforhold og båtens elektroniske apparater også på natten.

Oppgaver under overfarten

Når man seiler sammen med andre er det vanlig å inndele arbeidsoppgaver som mannskapet rullerer på. Daglige oppgaver er for eksempel å sjekke værmelding, holde et øye med radaren og dybdemåleren. Å snu seilene er en jobb man gjør sammen, men det er mulig å gjøre det alene hvis man må.

Husholdet på båten

Matlaging er en annen oppgave man gjerne rullerer på. I en gruppe er det alltid noen som liker veldig godt å lage mat, og andre om ikke liker det i hele tatt. Det er viktig å fordele oppgaver så rettferdig som mulig, slik at man ikke skaper unødig irritasjon ombord. Det er krevende å bo sammen som mannskap på et lite område over flere dager eller til og med uker, og da må alle være bevisste på hvordan man behandler hverandre. Vanlig irritasjon som oppstår mellom personer som bor sammen blir forsterket på havet.

Hygge og samhold

Personer som liker å seile trives gjerne med stille aktiviteter og kjeder seg ikke like lett som andre. Det er flott å ha god tid til å lese bøker og spille sjakk, og det er lett å falle inn i et mønster hvor alle ombord gjør hver sin ting. Det skaper godt samhold og spise sammen og deretter spille et parti sjakk. Man blir godt kjent med hverandres sterke og svake sider når man seiler sammen, og det er bra for samholdet at man hygger seg med noe sammen.